หลักสูตร : myAccount Accounting Software Solution

วันที่ 07-10 พฤษภาคม 2567
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
(เหลือ 45 ที่นั่ง)

Prosoft myAccount

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ง่ายต่อการใช้งานและการบริหารองค์กร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
07-10/พ.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
06-09/ส.ค/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
12-15/พ.ย/2567
9.00 - 16.00 น.
45 45